09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در قم

لوله پلیکا در قم
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در قم

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در قم را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا قم برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا قم برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا قم برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا قم فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا قم فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا قم فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا قم فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا قم فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا قم فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا قم فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا قم فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا قم – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا قم ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا قم ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا قم ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا قم ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا قم ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا قم ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا قم ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا قم ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا قم ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا قم ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا قم ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا قم ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا قم ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا قم ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا قم ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا قم ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا قم ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا قم – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا قم ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا قم ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا قم ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا قم ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا قم ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا قم ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا قم ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا قم ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا قم ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا قم – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا قم ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا قم ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا قم ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا قم – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا قم ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا قم ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا قم ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا قم ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا قم ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا قم ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا قم ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا قم ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا قم ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا قم ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا قم ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا قم ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا قم ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا قم ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا قم ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا قم – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا قم ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا قم ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا قم ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا قم ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا قم ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا قم ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا قم ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا قم ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا قم ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا قم ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا قم ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا قم ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا قم ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا قم ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا قم ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا قم ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا قم ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا قم ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا قم ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا قم ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا قم ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله قم ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا قم ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا قم ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا قم ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا قم ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا قم ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا قم ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا قم ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا قم ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در بیرجند
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها