09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در شهرکرد

لوله پلیکا شهرکرد
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در شهرکرد

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در شهرکرد را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا شهرکرد برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا شهرکرد برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا شهرکرد برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا شهرکرد فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا شهرکرد فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا شهرکرد فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا شهرکرد فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا شهرکرد فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا شهرکرد فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا شهرکرد فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا شهرکرد فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا شهرکرد – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا شهرکرد – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا شهرکرد ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا شهرکرد ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا شهرکرد ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا شهرکرد ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا شهرکرد ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا شهرکرد ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا شهرکرد ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا شهرکرد ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا شهرکرد ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا شهرکرد ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا شهرکرد ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا شهرکرد ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا شهرکرد ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا شهرکرد ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا شهرکرد ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا شهرکرد ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا شهرکرد ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا شهرکرد ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا شهرکرد ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا شهرکرد ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا شهرکرد ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا شهرکرد ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا شهرکرد ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا شهرکرد ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا شهرکرد ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا شهرکرد ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا شهرکرد ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله شهرکرد ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا شهرکرد ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا شهرکرد ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا شهرکرد ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا شهرکرد ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  تفاوت لوله مانیسمان و لوله api در چیست؟
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها