09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در خرم آباد

لوله پلیکا در خرم آباد
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در خرم آباد

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در خرم آباد را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا خرم آباد برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا خرم آباد برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا خرم آباد برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا خرم آباد فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا خرم آباد فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا خرم آباد فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا خرم آباد فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا خرم آباد فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا خرم آباد فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا خرم آباد فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا خرم آباد فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا خرم آباد – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا خرم آباد – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا خرم آباد ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا خرم آباد ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا خرم آباد ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا خرم آباد ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا خرم آباد ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا خرم آباد ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا خرم آباد ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا خرم آباد ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا خرم آباد ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا خرم آباد ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا خرم آباد ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا خرم آباد ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا خرم آباد ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا خرم آباد ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا خرم آباد ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا خرم آباد ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا خرم آباد ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا خرم آباد ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا خرم آباد ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا خرم آباد ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا خرم آباد ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا خرم آباد ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا خرم آباد ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا خرم آباد ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا خرم آباد ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا خرم آباد ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا خرم آباد ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله خرم آباد ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا خرم آباد ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا خرم آباد ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا خرم آباد ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا خرم آباد ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در قم
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها