09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در بندرعباس

لوله پلیکا در بندرعباس
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در بندرعباس

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در بندرعباس را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا بندرعباس برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا بندرعباس برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا بندرعباس برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا بندرعباس – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا بندرعباس – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا بندرعباس ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا بندرعباس ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا بندرعباس ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا بندرعباس ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا بندرعباس ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا بندرعباس ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا بندرعباس ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا بندرعباس ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا بندرعباس ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا بندرعباس ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا بندرعباس ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا بندرعباس ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا بندرعباس ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا بندرعباس ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا بندرعباس ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا بندرعباس ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا بندرعباس ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا بندرعباس ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا بندرعباس ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بندرعباس ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بندرعباس ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بندرعباس ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله بندرعباس ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا بندرعباس ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا بندرعباس ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا بندرعباس ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا بندرعباس ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در کرمانشاه
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها